Lokomotiv Astana 2018

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Ivan Maevski
05
2. Dmitriy Shomko
05
3. Marin Anicic
05
4. Nenad Eric
05
5. Marin Tomasov
05
6. Patrick Twumasi
05
7. Laszlo Kleinheisler
05
8. Aleksey Shchetkin
05
9. Yuriy Pertsukh
04
10. Baktiyor Zainutdinov
04
11. Abzal Beysebekov
04
12. Marko Stanojevic
03
13. Igor Shitov
03
14. Roman Murtazaev
03
15. Evgeny Postnikov
03
16. Dorde Despotovic
02
17. Serikzhan Muzhikov
02
18. Sergiy Maliy
02
  
1. Dmitriy Shomko
0450
2. Marin Anicic
0450
3. Nenad Eric
0450
4. Marin Tomasov
0450
5. Laszlo Kleinheisler
0441
6. Ivan Maevski
0406
7. Patrick Twumasi
0396
8. Abzal Beysebekov
0271
9. Evgeny Postnikov
0270
10. Roman Murtazaev
0206
11. Igor Shitov
0192
12. Aleksey Shchetkin
0192
13. Sergiy Maliy
0180
14. Serikzhan Muzhikov
0153
15. Yuriy Pertsukh
0127
16. Dorde Despotovic
0125
17. Marko Stanojevic
0114
18. Baktiyor Zainutdinov
0077
  
1. Ivan Maevski
05
2. Dmitriy Shomko
05
3. Marin Anicic
05
4. Nenad Eric
05
5. Marin Tomasov
05
6. Patrick Twumasi
05
7. Laszlo Kleinheisler
05
8. Aleksey Shchetkin
05
9. Yuriy Pertsukh
04
10. Baktiyor Zainutdinov
04
11. Abzal Beysebekov
04
12. Marko Stanojevic
03
13. Igor Shitov
03
14. Roman Murtazaev
03
15. Evgeny Postnikov
03
16. Dorde Despotovic
02
17. Serikzhan Muzhikov
02
18. Sergiy Maliy
02
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Marin Tomasov
04
2. Baktiyor Zainutdinov
03
3. Roman Murtazaev
02
4. Patrick Twumasi
02
5. Ivan Maevski
01
6. Yuriy Pertsukh
01
7. Aleksey Shchetkin
01
8. Serikzhan Muzhikov
01
9. Sergiy Maliy
01
  
1. Serikzhan Muzhikov
02
2. Marin Tomasov
01
  
   
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Nenad Eric
1982
2. Evgeny Postnikov
1986
3. Igor Shitov
1986
4. Marin Tomasov
1987
5. Ivan Maevski
1988
6. Marko Stanojevic
1988
7. Serikzhan Muzhikov
1989
8. Marin Anicic
1989
9. Sergiy Maliy
1990
10. Dmitriy Shomko
1990
11. Aleksey Shchetkin
1991
12. Abzal Beysebekov
1992
13. Dorde Despotovic
1992
14. Roman Murtazaev
1993
15. Laszlo Kleinheisler
1994
16. Patrick Twumasi
1994
17. Yuriy Pertsukh
1996
18. Baktiyor Zainutdinov
1998
  
1. Baktiyor Zainutdinov
-08
2. Yuriy Pertsukh
-06
3. Marko Stanojevic
-05
4. Ivan Maevski
-05
5. Aleksey Shchetkin
-04
6. Patrick Twumasi
-01
7. Dorde Despotovic
00
8. Marin Tomasov
01
9. Nenad Eric
01
10. Marin Anicic
01
11. Dmitriy Shomko
01
12. Laszlo Kleinheisler
02
13. Igor Shitov
02
14. Abzal Beysebekov
03
15. Serikzhan Muzhikov
03
16. Roman Murtazaev
04
17. Sergiy Maliy
05
18. Evgeny Postnikov
06
  
1. Laszlo Kleinheisler
10
2. Dmitriy Shomko
09
3. Patrick Twumasi
09
4. Marin Anicic
06
5. Roman Murtazaev
04
6. Abzal Beysebekov
04
7. Yuriy Pertsukh
02
8. Baktiyor Zainutdinov
00
9. Marin Tomasov
00
10. Aleksey Shchetkin
-01
11. Ivan Maevski
-01
12. Nenad Eric
-02
13. Dorde Despotovic
-03
14. Sergiy Maliy
-04
15. Serikzhan Muzhikov
-07
16. Evgeny Postnikov
-07
17. Igor Shitov
-08
18. Marko Stanojevic
-11
 
lotyh.com
Zlyhania trhovej ekonomiky Perspektívne technológie TOP 20 Sport TV Slovakia


Orlando Pirates Players Rating FC Barcelona Players Rating Bayern Munchen Players Rating VVV Venlo Players Rating


Berlin, Pergamon Museum
Germany
Raztoka
Slovakia
Sihla
Slovakia
Drabsko v zime
Slovakia
Hersonissos, Star Beach Water Park
Greece
Beijing, Donghuamen Night Food Street
China
Filipovo
Slovakia
Podsip
Slovakia
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio