Lokomotiv Astana 2018

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Marin Anicic
17
2. Marin Tomasov
16
3. Dmitriy Shomko
15
4. Ivan Maevski
14
5. Laszlo Kleinheisler
14
6. Aleksey Shchetkin
14
7. Nenad Eric
13
8. Baktiyor Zainutdinov
13
9. Evgeny Postnikov
13
10. Roman Murtazaev
12
11. Dorde Despotovic
12
12. Serikzhan Muzhikov
12
13. Abzal Beysebekov
12
14. Patrick Twumasi
11
15. Marko Stanojevic
10
16. Yuriy Pertsukh
07
17. Yuri Logvinenko
06
18. Igor Shitov
05
19. Sergiy Maliy
04
20. Alexandr Mokin
03
21. Antonio Rukavina
01
22. Stanislav Pavlov
-01
23. Viktor Pron
-01
24. Samat Bortay
-01
25. Talgat Kusyapov
-01
26. Alim Ilyassov
-01
27. Sagi Sovet
-01
28. Sultan Sagnayev
-01
29. Ruslan Makhan
-01
30. Zhaslan Kairkenov
-01
31. Vladislav Prokopenko
-01
32. Lev Skvortsov
-01
33. Sajan Mukanov
-01
34. Danijar Kushekbaev
-01
35. Ramazan Karimov
-01
  
1. Marin Tomasov
1908
2. Dmitriy Shomko
1890
3. Marin Anicic
1890
4. Laszlo Kleinheisler
1720
5. Ivan Maevski
1645
6. Nenad Eric
1530
7. Evgeny Postnikov
1455
8. Abzal Beysebekov
1426
9. Patrick Twumasi
1181
10. Dorde Despotovic
1116
11. Roman Murtazaev
1068
12. Serikzhan Muzhikov
0894
13. Baktiyor Zainutdinov
0808
14. Sergiy Maliy
0720
15. Aleksey Shchetkin
0710
16. Alexandr Mokin
0450
17. Igor Shitov
0372
18. Yuri Logvinenko
0358
19. Marko Stanojevic
0308
20. Yuriy Pertsukh
0241
21. Ramazan Karimov
0090
22. Danijar Kushekbaev
0090
23. Vladislav Prokopenko
0090
24. Zhaslan Kairkenov
0090
25. Sagi Sovet
0090
26. Alim Ilyassov
0090
27. Talgat Kusyapov
0090
28. Antonio Rukavina
0090
29. Stanislav Pavlov
0090
30. Sultan Sagnayev
0065
31. Sajan Mukanov
0046
32. Lev Skvortsov
0046
33. Ruslan Makhan
0044
34. Viktor Pron
0044
35. Samat Bortay
0025
  
1. Marin Tomasov
22
2. Dmitriy Shomko
21
3. Marin Anicic
21
4. Ivan Maevski
20
5. Laszlo Kleinheisler
20
6. Aleksey Shchetkin
20
7. Baktiyor Zainutdinov
19
8. Roman Murtazaev
18
9. Abzal Beysebekov
18
10. Nenad Eric
17
11. Dorde Despotovic
17
12. Evgeny Postnikov
17
13. Patrick Twumasi
16
14. Serikzhan Muzhikov
15
15. Marko Stanojevic
11
16. Yuri Logvinenko
08
17. Sergiy Maliy
08
18. Yuriy Pertsukh
07
19. Igor Shitov
05
20. Alexandr Mokin
05
21. Ramazan Karimov
01
22. Danijar Kushekbaev
01
23. Sajan Mukanov
01
24. Lev Skvortsov
01
25. Vladislav Prokopenko
01
26. Zhaslan Kairkenov
01
27. Ruslan Makhan
01
28. Sultan Sagnayev
01
29. Sagi Sovet
01
30. Alim Ilyassov
01
31. Talgat Kusyapov
01
32. Samat Bortay
01
33. Viktor Pron
01
34. Antonio Rukavina
01
35. Stanislav Pavlov
01
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Marin Tomasov
09
2. Roman Murtazaev
08
3. Patrick Twumasi
08
4. Dorde Despotovic
05
5. Aleksey Shchetkin
05
6. Baktiyor Zainutdinov
04
7. Dmitriy Shomko
02
8. Serikzhan Muzhikov
02
9. Ivan Maevski
01
10. Vladislav Prokopenko
01
11. Yuriy Pertsukh
01
12. Sergiy Maliy
01
  
1. Laszlo Kleinheisler
06
2. Serikzhan Muzhikov
05
3. Ivan Maevski
04
4. Dmitriy Shomko
03
5. Marin Anicic
03
6. Dorde Despotovic
03
7. Evgeny Postnikov
03
8. Sergiy Maliy
03
9. Baktiyor Zainutdinov
02
10. Marin Tomasov
02
11. Abzal Beysebekov
02
12. Sagi Sovet
01
13. Yuri Logvinenko
01
14. Patrick Twumasi
01
  
   
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Alexandr Mokin
1981
2. Nenad Eric
1982
3. Antonio Rukavina
1984
4. Evgeny Postnikov
1986
5. Igor Shitov
1986
6. Marin Tomasov
1987
7. Yuri Logvinenko
1988
8. Ivan Maevski
1988
9. Marko Stanojevic
1988
10. Serikzhan Muzhikov
1989
11. Marin Anicic
1989
12. Sergiy Maliy
1990
13. Dmitriy Shomko
1990
14. Aleksey Shchetkin
1991
15. Abzal Beysebekov
1992
16. Dorde Despotovic
1992
17. Roman Murtazaev
1993
18. Laszlo Kleinheisler
1994
19. Stanislav Pavlov
1994
20. Patrick Twumasi
1994
21. Yuriy Pertsukh
1996
22. Viktor Pron
1997
23. Sajan Mukanov
1997
24. Baktiyor Zainutdinov
1998
25. Samat Bortay
1999
26. Talgat Kusyapov
1999
27. Danijar Kushekbaev
1999
28. Ramazan Karimov
1999
29. Alim Ilyassov
2000
30. Sagi Sovet
2000
31. Sultan Sagnayev
2000
32. Ruslan Makhan
2000
33. Zhaslan Kairkenov
2000
34. Vladislav Prokopenko
2000
35. Lev Skvortsov
2000
  
1. Samat Bortay
-11
2. Viktor Pron
-11
3. Aleksey Shchetkin
-09
4. Antonio Rukavina
-07
5. Stanislav Pavlov
-07
6. Baktiyor Zainutdinov
-05
7. Marko Stanojevic
-04
8. Ruslan Makhan
-04
9. Yuriy Pertsukh
-04
10. Sultan Sagnayev
-02
11. Talgat Kusyapov
-02
12. Marin Anicic
-02
13. Ivan Maevski
-01
14. Yuri Logvinenko
-01
15. Roman Murtazaev
-01
16. Serikzhan Muzhikov
00
17. Alim Ilyassov
00
18. Lev Skvortsov
00
19. Laszlo Kleinheisler
01
20. Dorde Despotovic
01
21. Marin Tomasov
01
22. Nenad Eric
01
23. Igor Shitov
01
24. Dmitriy Shomko
01
25. Evgeny Postnikov
02
26. Sagi Sovet
02
27. Sajan Mukanov
02
28. Alexandr Mokin
04
29. Sergiy Maliy
05
30. Abzal Beysebekov
05
31. Patrick Twumasi
05
32. Zhaslan Kairkenov
06
33. Vladislav Prokopenko
08
34. Danijar Kushekbaev
12
35. Ramazan Karimov
14
  
1. Laszlo Kleinheisler
14
2. Dmitriy Shomko
11
3. Vladislav Prokopenko
11
4. Baktiyor Zainutdinov
11
5. Patrick Twumasi
11
6. Zhaslan Kairkenov
09
7. Marin Anicic
08
8. Ramazan Karimov
07
9. Abzal Beysebekov
07
10. Roman Murtazaev
06
11. Dorde Despotovic
06
12. Danijar Kushekbaev
05
13. Sagi Sovet
05
14. Marin Tomasov
05
15. Ivan Maevski
03
16. Lev Skvortsov
03
17. Alim Ilyassov
03
18. Sultan Sagnayev
01
19. Yuriy Pertsukh
01
20. Aleksey Shchetkin
-01
21. Talgat Kusyapov
-01
22. Ruslan Makhan
-01
23. Sergiy Maliy
-02
24. Serikzhan Muzhikov
-02
25. Evgeny Postnikov
-03
26. Nenad Eric
-04
27. Sajan Mukanov
-08
28. Stanislav Pavlov
-10
29. Samat Bortay
-10
30. Marko Stanojevic
-10
31. Yuri Logvinenko
-11
32. Viktor Pron
-12
33. Igor Shitov
-12
34. Alexandr Mokin
-15
35. Antonio Rukavina
-25
 
lotyh.com
Zlyhania trhovej ekonomiky Perspektívne technológie Tatryana - obchody a aktivity vo všetkých obciach Slovenska Radio Montenegro


Kaizer Chiefs Players Rating FC Barcelona Players Rating AS Roma Players Rating Bayern Munchen Players Rating


Cierny Balog
Slovakia
Vilnius
Lithuania
Berlin, Pergamon Museum
Germany
Arad
Romania
Luhacovice
Czechia
Lopej
Slovakia
Drabsko v zime
Slovakia
Vysna Boca
Slovakia
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio